Julkaisut

julkaisut banneri

JULKAISUT

Snellman-instituutti julkaisee useita eri sarjoja. Sarjat on jaoteltu A-, B- ja C-sarjaan, Erillisjulkaisuihin, Kausijulkaisuihin ja Arkistojulkaisuihin. Seuraavassa on kaikkia sarjoja kuvailtu lyhyesti.

A-sarja >>

A-sarjassa julkaistut tekstit ovat laajimpia ja sitä voidaan pitää instituutin pääsarjana. A-sarjassa on julkaistu yhteensä 25 teosta ja ne edustavat kaikkia instituutin tutkimusalueita.

B-sarja >>

B-sarjaan kuuluvat julkaisut ovat A-sarjaan verrattuna huomattavasti suppeampia ja mm. tästä syystä B-sarjassa on julkaistu jo 53 teosta. Myös tämä sarja edustaa kaikkia instituutin harjoittamia tutkimusalueita.

C-sarja >>

C-sarjan julkaisut koskettavat tutkimusta J.V Snellmanista. Sarjassa on tällä hetkellä julkaistu 9 julkaisua. C-sarja on perustettu varsinaista Snellman-tutkimusta varten.

Erillisjulkaisut >>

Erillisjulkaisuissa on toisistaan riippumattomia julkaisuja. Sarjassa julkaistut tekstit ovat usein lyhyitä, käsittelevät jotain erityisongelmaa ja ilmestyvät usein vieraalla kielellä. Sarjassa on ilmestynyt 16 julkaisua.

Kausijulkaisut >>

Käsittelevät ajankohtaisia aiheita. Esimerkkinä voidaan mainita erilaisten juhlavuosien yhteydessä julkaistut tekstit. Tähän sarjaan kuuluu 2 julkaisua.

Arkistojulkaisut >>

Arkistojulkaisuissa on ilmestynyt 18 julkaisua.