Julkaisut

julkaisut banneri

JULKAISUT

Snellman-instituutti julkaisee useita eri sarjoja. Sarjat on jaoteltu A-, B- ja C-sarjaan, Erillisjulkaisuihin, Kausijulkaisuihin ja Arkistojulkaisuihin. Seuraavassa on kaikkia sarjoja kuvailtu lyhyesti.

A-sarja

A-sarjassa julkaistut tekstit ovat laajimpia ja sitä voidaan pitää instituutin pääsarjana. A-sarjassa on julkaistu yhteensä 25 teosta ja ne edustavat kaikkia instituutin tutkimusalueita.

B-sarja

B-sarjaan kuuluvat julkaisut ovat A-sarjaan verrattuna huomattavasti suppeampia ja mm. tästä syystä B-sarjassa on julkaistu jo 53 teosta. Myös tämä sarja edustaa kaikkia instituutin harjoittamia tutkimusalueita.

C-sarja

C-sarjan julkaisut koskettavat tutkimusta J.V Snellmanista. Sarjassa on tällä hetkellä julkaistu 9 julkaisua. C-sarja on perustettu varsinaista Snellman-tutkimusta varten.

Erillisjulkaisut

Erillisjulkaisuissa on toisistaan riippumattomia julkaisuja. Sarjassa julkaistut tekstit ovat usein lyhyitä, käsittelevät jotain erityisongelmaa ja ilmestyvät usein vieraalla kielellä. Sarjassa on ilmestynyt 16 julkaisua.

Kausijulkaisut

Käsittelevät ajankohtaisia aiheita. Esimerkkinä voidaan mainita erilaisten juhlavuosien yhteydessä julkaistut tekstit. Tähän sarjaan kuuluu 2 julkaisua.

Arkistojulkaisut

Arkistojulkaisuissa on ilmestynyt 18 julkaisua.