Julkaisulista

a-sarja välibanneri

 

 • LOPPUUNMYYTY: Ilkka Mäntylä: Kuopion rytyjoulu vuonna 1760
 • Kirjallisuutemme aatesisältöä 1880-luvulla: Kuopiosta Suomeen, 5€
 • Väinö Kaukonen: Kansallista nousua kohti, piirteitä Lönnrotin ja Snellmanin yhteistyöstä, 5,00€
 • Timo Niiranen: Axel Olai Heikel, suomalais-ugrilaisen kansantieteen ja arkeologian tutkija, 5,00€
 • Juha Manninen: Miten tulkita J.V. Snellmania? Kirjoituksia J.V. Snellmanin ajattelun kehittymisestä ja taustoista, 5,00€
 • Väinö Kaukonen: Kalevala Lönnrotin runoelmana I, tutkielmia ja kirjoituksia viiden vuosikymmenen ajalta, 5,00€
 • Väinö Kaukonen: Kalevala Lönnrotin runoelmana II, tosiasioita ja kuvitelmia, 5,00€
 • Niilo Luukanen: Ohikulkijan silmäyksiä, 5,00€
 • Erkki Peuranen: Kokonaan en kuole, Aleksandr Pushkinin elämää ja tuotantoa, 10€
 • LOPPUUNMYYTY: Heikki Viitala (toim.): Snellman, valtakunta ja keisarikunta
 • LOPPUUNMYYTY: Antero Heikkinen (toim.): Maakuntien nousu, kehityksen suuntia Itä-Suomessa
 • Heikki Viitala (toim.): Suomi ja YYA, 5,00€
 • Tapani Salminen (toim.): Uralilaiset kielet tänään, 3. painos 1999, 5€
 • Tellervo Krogerus (toim.): Realismista symbolismiin, 4,00€
 • Mauno Jokipii: Suomi ja Saksa maamme itsenäisyyden aikana, 5€
 • Mauno Jokipii: Finnland und Deutschland im 20. Jahrhundert, 5€
 • LOPPUUNMYYTY: Jouko Jokisalo: Kansallissosialismin ideologia
 • Paul Hagu – Seppo Suhonen (toim.): Setukaiseepos – Setu rahvuseepos – The Setu Epic Peko, 5€
 • LOPPUUNMYYTY: Tuija Saarinen – Seppo Suhonen (toim.): Koltat, karjalaiset, setukaiset
 • Liisi Huhtala (toim.): Monisärmäinen Minna Canth, 5€
 • Mauno Jokipii: Karjalan ristiretki ja taistelu Nevan reitistä, 15€
 • Juha Hämäläinen: Lastensuojelun kehityslinjoja, 20,00€
 • Täss’ Savon joukko tappeli., 20,00€
 • Elina Nivala: Kansalaiskasvatus globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnassa, 20,00€
 • Seppo Niemelä: SIVISTYMINEN Sivistystarve, -pedagogiikka ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa, 20,00€
 • Eero Ojanen: Henki ja sivistys – Saima-lehden Kuopiota koskeva aineisto 1844-46, 20,00€
 • LOPPUUNMYYTY: Leena Karppinen: Lastenkotitoiminnan muotoutuminen Sisälähetysseuran Kasvattajaopistossa Ruusu Heinisen johtajatarkaudella 1918–1932.

 

TILAA TÄSTÄ!

 

b-sarja välibanneri

 

 • Ilkka Nummela: Kuopiolaisten taloudellinen struktuuri verotuksen valossa teollistumisvaiheessa 1880 – 1910, 5,00€
 • LOPPUUNMYYTY: Reijo Wilenius: Snellman ja nykyaika
 • LOPPUUNMYYTY: Pekka Toivanen: Kuopion porvariston kieli ja alkuperä esiteollisella kaudella (1776 – 1875)
 • Eero Toikkanen: Savo-Karjalan osakunnan suomalaisuuspyrintöjen kriisi 1870-luvun alussa, 5,00€
 • LOPPUUNMYYTY: Timo Niiranen: Miten J.V. Snellman asui Kuopiossa
 • Ilkka Nummela – Erkki K. Laitinen: Kuopiolaisten varallisuuserot vuosina 1875 – 1915, 5,00€
 • Timo Niiranen: Miten Minna Canth asui Kuopiossa, 5,00€
 • LOPPUUNMYYTY: Heikki Viitala (toim.): Snellman ja Venäjä
 • Osmo Hänninen (toim.): C.A. Gottlund ja Kalevalan juhlavuoden 1985 viesti tulevaisuudelle, 5,00€
 • Virva Ohtonen: Elisabeth Stenius-Aarneenkallio, kuopiolainen naisasianainen, 5€
 • Osmo Hänninen (toim.): Valituita suomalaisia kansan-lauluja, 5,00€
 • Esko Häkli – Riitta Huuhtanen – Eila Jalkanen: Tieteellisen kirjastojärjestelmän synty Suomessa ja Savossa, 5,00€
 • Heikki Viitala (toim.): YYA-sopimus ja Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kokonaisjärjestelmä, 5,00€
 • Ilkka Nummela: Kuopion ääni itsenäisessä Suomessa, 5,00€
 • Pauli Kurkirinne (toim.): Lehdistö ja kirjallisuus, 5,00€
 • Heikki Viitala (toim.): Kirkkojen kunnostus ja pappilakulttuuri, 5€
 • Ilkka Nummela: Savolaisten varallisuuserot historian valossa – vuoden 1571 hopeaveroluettelosta tämän vuosisadan alkuun, 5,00€
 • LOPPUUNMYYTY: Ilkka Nummela: Kuopion historia kunnallishallinnon uudistuksesta sen demokratisointiin 1875 – 1918
 • Simo Nuotio: Kuopion kauppamerenkulku vuosina 1856 – 1889, Saimaan kanavan avautumisesta Savon radan valmistukseen, 5,00€
 • Timo Niiranen: Kuopio Savilahti – kartanosta yliopistoksi, 5€
 • Ildikó Lehtinen: Obinugrilaiset Aug. Ahlqvistin silmin, 5,00€
 • Börje Vähämäki: Minna Canthin kielet, 5,00€
 • Timo Niiranen: Juho Rissasen lapsuuskoti Kuopiossa, 5,00€
 • Timo Niiranen – Veijo Salonheimo – Matti Turunen: Habermanin maakirja, 5€
 • Timo Niiranen: Kuopion kaupungintalon koristemaalaukset, 5,00€
 • Osmo Hänninen – Lauri Koponen (toim.): Palava henki ja kieli, 5€
 • Erkki Tuomioja: Suomen rauhanliikkeen tausta ja tulevaisuus, 5,00€
 • LOPPUUNMYYTY: Heikki Viitala: Taistelu Kansan Sanasta
 • Seppo Lindblom: Suomi ja eurooppalainen talous, Finland and the European economy, Finnland und die europäische Wirtschaft, 5€
 • Kauko Pirinen: Sisämaankaupungin tie Eurooppaan, 5,00€
 • Lea Tuiremo: Nainen ja sota, 5€
 • (EI ILM.): Ermei Kanninen – Per V. Heinrichs: Einar Vihma ja jääkäriliike
 • Kalevi Sorsa: Vallan muuttuvat kuviot, 5€
 • John I. Kolehmainen: Amerikan ääni kutsuu Suomea 1942 – 1945, 5€
 • Pauli Niemelä – Sari Sipola – Riitta Vornanen: Kuopiolaisten nuorten terveys ja hyvinvointi, 5€
 • Osmo Hänninen (toim.): Sprengtportenin perintö, 5€
 • Ralf-Erik Sjöström: Snellman-instituutti, kulturambassadör från Kuopio, kuopiolainen kulttuurilähettiläs, 5€
 • Esa Ruuskanen: Paheen pesiä vai kulttuurikehtoja. Poliittisen tilanteen muutos ja kiista Pohjois-Savon työväentaloista 1930, 5€
 • Juha Hämäläinen – Sakari Kainulainen – Riitta Vornanen – Anna Menshikova – Pauli Niemelä: Kuopiolaisten ja pihkovalaisten nuorten arvot, ihmissuhteet ja turvattomuus, 5€
 • Eino Jutikkala: Tie perinteisestä modernin yhteisön kuolleisuuteen Pohjois-Savossa, The transition of mortality from traditional to modern society in North Savo, 5€
 • Erkki Peuranen: Aleksandr Pushkin, venäläinen maailmankirjailija, Lisäpainos 1999, 5€
 • Jouko Kajanoja: Sosiaalisen pääoman merkitys, Social Capital, 5€
 • Anna Kaarina Nenonen: Processing, 5€
 • LOPPUUNMYYTY: Osmo Hänninen (toim.): Kreivi Johan Henrik Tawast Eurooppalainen
 • Juha Hämäläinen: Kotikasvatuksen arvot nuorten arvioimana, 5€
 • Annmari Juusela – Seppo Koistinen (toim.): Sana ja tavat, 5€
 • Jorma Selovuori (toim): Snellmanit Suomessa/Släkten Snellman i Finland, 5€
 • Raimo Jääskeläinen: Katsaus Suomen ammattikorkeakoulujärjestelmään, 5€
 • LOPPUUNMYYTY: Juri Kilin: Puna-armeijan sotatoimet Laatokan Karjalassa talvisodassa, 5€
 • Osmo Pekonen: Suomalaisen modernin lyriikan synty – Juhlakirja 75-vuotiaalle Lassi Nummelle, 10,00€
 • Jorma Ahvenainen: Savon nykyaikaisen teollisuuden synty, 10,00€
 • Teppo Vihola: ”Molotovin rauhankyyhkyt” Kuopion taivaalla – Kuopion pommitukset talvisodassa 1939-40, 10,00€
 • Matti Kuorelahti ja Tanja Vehkakoski: Tukitoimet kunnossa perusopetuksessa? Erityisopetuksen toimivuus ja kouluviihtyvyys oppilaiden, vanhempien ja koulun opetushenkilöstön arvioimana, 10,00€
 • Kirsti Heinonen et al: Aamun hämäristä täyteen päivään – Savon Lastenlinnan perinneantologia, 5€
 • Laattojen Kuopio: Snellmanista Ahtisaareen, 10€

 

TILAA TÄSTÄ!

 

c-sarja välibanneri

 

 • LOPPUUNMYYTY: Kari Sélen: Kuopion kymnaasin kirjaston perustaminen
 • Raimo Savolainen: J.V. Snellman ja nälkävuodet 1867 – 1868 (2. painos), 5€
 • Juha Hämäläinen: Piirteitä J.V. Snellmanin perhekäsityksestä, 5,00€
 • Juha Hämäläinen: Snellman, perhe ja yhteiskunta, 5,00€
 • Juha Hämäläinen: J.V. Snellmanin perhekäsityksen juurilla, 5€
 • Raimo Savolainen, Sari Linnavalli ja Jorma Selovuori (toim.): Käännetty Snellman – Suomentajien syväsukelluksia J.V. Snellmanin elämään ja toimintaan, 5€
 • Juha Hämäläinen: Kodin kynnys – J.V. Snellmanin perhefilosofia, 10,00€
 • Snellman´s Concept of Civilisation, 10,00€
 • LOPPUUNMYYTY: J. V. Snellman ja suomalainen sivistys
 • Esa Sironen ja Eero Ojanen: Snellman Kuopiossa dvd ja booklet, 10€

 

TILAA TÄSTÄ!

 

välibanneri

 

 • Tuomas Kortelainen: Iisalmen saarnastuoli maallisena tiedottajana 1800-luvulla, 5,00€
 • Heikki Viitala: Suomalainen kaupunki edustaa (Deutsche Fassung, English summary), 5,00€
 • Heikki Viitala: Kuopio als ein Beispiel für die Verwaltung finnischer Städte (English summary: The city of Kuopio as an example of Finnish city government), 5,00€
 • Heikki Viitala: Kuopion suomalaisen kaupunkihallinnon esimerkkinä (the number 2/1991 in Finnish), 5,00€
 • Seppo Hannula – Lauri Simojoki: Luentoja Suomen historiasta ja Kuopion varhaisvaiheista (in Finnish for foreigners), 5€
 • LOPPUUNMYYTY: Seppo Hannula – Lauri Simojoki: Lektsii po istorii Finljandii i nathsalnoj stadii razvitija Kuopio (in Russia)
 • John I. Kolehmainen – Essi Kiviranta: Radiolähetykset Suomeen, 5€
 • Seppo Hannula: Soome ajaloo luenguid (in Esthonian), 5,00€
 • Sirkka Koskinen (toim.): Suomen kunnallishallinnon tila 1992 Kuopion näkökulmasta (in Hungarian), 5€
 • Raija Pohjolainen: Minna Canthin palveluksessa, 5€
 • Heikki Viitala (toim.): Kuopion kansainvälisen toimintaohjelman 1992 näkökohtia (Finnish, English, Deutsch), 5,00€
 • Juhani Eero (toim.): Suomen kunnallishallinnon tila 1992 Kuopion näkökulmasta venäläiselle lukijalle (in Russian), 5€
 • Eila Czarnecki – Grazyna Jakubczyk-Hoviseppä: Suomen kunnallishallinnon tila 1992 Kuopion näkökulmasta (in Polish), 5€
 • Seppo Hannula – Lauri Simojoki: Lekcijas par Somijas vesturi un Kuopio attistibas sakumperiodu, 5€
 • Miikul Pahomov: Lüüdiland (Kolmivärinen runokokoelma lyydin kielellä), 5€
 • Ikääntyvien yliopiston kirjoittajaryhmän antologia: Pätkäilyä, 10€
 • Heikki Viitala: Kansan Sana, 10,00€
 • LOPPUUNMYYTY: Veli Snellman: Metsäsnellmanilaiset
 • Ikääntyvien yliopiston -kirjoittajaryhmän antologia: Arkiveisuja, 10,00€
 • Ikääntyvien yliopiston kirjoittajaryhmän antologia: Elämä on juhla, 10€

 

TILAA TÄSTÄ!

 

välibanneri

 

 • Heikki Viitala (toim.): Kuopion yliopisto 25 vuotta, 5,00€
 • Heikki Viitala (toim.): Kuopion kaupunki 210 vuotta, 5,00€

 

TILAA TÄSTÄ!

 

välibanneri

 

 • Heikki Viitala (toim.): Suomi 75 – Kuopio 210, 5,00€
 • Heikki Viitala (toim.): Vastavirtaan vasemmisto, 5€
 • Timo Niiranen: Suomen kansantieteen tienraivaajat, 5,00€
 • Reijo Valta: Pääskyn pyrähdyksestä Ansion, Axelin, Ilman ja Tähden reittiliikenteeseen, 5€
 • Eero Toikkanen: Savokarjalaisten ylioppilaiden kansanvalistustyö venäläistämistoimien puristuksessa, 5€
 • S.I. Kotshkurkina: Muinaiskarjalan kaivaukset, 5€
 • Mauno Jokipii: Suomalaiset Saksan historiaa tutkimassa, 5€
 • LOPPUUNMYYTY: Juha Hämäläinen: Sosiaalipedagoginen strategia koulutuksesta ja työstä syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla elävien nuorten auttamiseksi
 • Alvar Virtanen: Verstaan miehet, metallin ammattiyhdistystoiminnan vuosikymmenet Jämsänkosken tehtaiden korjauspajalla, 5€
 • Annmari Juusela: Kuopion kirkkomusiikkipäivät 1980 – 1995, 5€
 • Liisa Tukkimäki: Varuskuntaelämää Kuopion kasarmilla 1940- ja 1950-luvulla. Lisäpainos 1999, 5€
 • Juha Hämäläinen: Sosiaalipedagoginen strategia koulutuksesta ja työstä syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla elävien nuorten auttamiseksi. 2. uudistettu painos., 5€
 • Aarno Aitamurto: Urho Kekkonen vasemmalta nähtynä, 5€
 • Harri Nyman: Umpikulkusista kirkonkelloihin, 5€
 • Nikean metropoliitta Johannes: Ortodoksinen tutkimus Suomessa, 5€
 • LOPPUUNMYYTY: Matti Sihvonen: Kuopio ja Sortavala – kaksi kulttuurikaupunkia
 • Veikko Vilmi: Koulutus ja koulutukseen valinta – Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista., 5€

 

TILAA TÄSTÄ!

 

välibanneri

 

 • LOPPUUNMYYTY: J.V. Snellman ja suomalainen sivistys, internetjulkaisu

välibanneri

 

Alla olevalla lomakkeella voit halutessasi tilata julkaisuja. Hintoihin lisätään postituskulut.

Täytä lomakkeen tietokentät tarkasti.

Laita viestiosioon tilauksesi kappalemäärä

  [recaptcha]