Historia

Snellman-instituutin historia-banneri

SNELLMAN-INSTITUUTTI

Snellman-instituutin perustamisaloitteen tekivät rehtori Tapani Vanha-Perttula ja rehtori Osmo Hänninen vuonna 1981 Suomen kulttuurirahaston yleissihteeri, maisteri Niilo Luukasen esittämien ajatusten pohjalta.

Kuopion kaupunginhallitus asetti 2.11.1981 työryhmän selvittämään Snellmanin nimeen liittyvän tutkimuslaitoksen perustamista Kuopioon. Työryhmä tuli siihen tulokseen, että Kuopion korkeakoulun tutkimustyötä täydentämään tarvittaisiin alueelta puuttuva humanistis-yhteiskunnallinen yksikkö.

Instituutin perustamista käsiteltiin Kuopion kaupunginvaltuustossa 18.4.1983. Tällöin päätettiin, että instituutin tutkimusaloihin liitettäisiin taloudellinen tutkimus. Instituutin tehtäväksi tuli siis humanistisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen tutkimuksen harjoittaminen.

Snellman-instituutin perustava kokous pidettiin Kuopion kaupungintalolla 7.9.1983. Instituutti aloitti toimintansa vuoden 1983 aikana ja ensimmäisenä julkaisuna ilmestyi dosentti Ilkka Mäntylän teos ”Kuopion rytyjoulu vuonna 1760”.

Oikeusministeriö hyväksyi instituutin ja sitä ylläpitävän yhdistyksen yhdistysrekisteriin 24.1.1985.

Elokuussa 2010 Snellman-instituutin tehtäväksi tuli myös Snellman-kesäyliopiston ylläpitäminen.

Snellman-instituutin julkaisusarjoissa on ilmestynyt noin 150 teosta.

Snellman-instituutti