SNELLMAN-INSTITUUTTI on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toimintamuotoja ovat:

* Snellman-kesäyliopiston ylläpitäminen
* Kirjakantti-tapahtuman järjestäminen
* Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistäminen

Toiminnassaan Instituutti on keskittynyt niihin tieteenaloihin, joita kansallisfilosofi J. V. Snellman itse harjoitti: historiatieteisiin, kirjallisuuden tutkimukseen ja jonkin verran myös taloustieteisiin ja filosofiaan.

Yhteistyössä Olvi-Säätiön ja Editan kanssa julkaistu Snellmanin koottujen teosten nettiportaali: snellman.kootutteokset.fi

SNELLMAN-KESÄYLIOPISTO on vapaan sivistystyön lain mukaista koulutustoimintaa toteuttava oppilaitos. 

Opetusalat:
* avoin korkeakouluopetus
* ammatillinen täydennyskoulutus
* kieli-, abi- ja lukiolaiskurssit
* Lasten yliopisto
* Ikääntyvien yliopisto
* yleissivistävä koulutus
* yleisöluennot

www.snellmankesayliopisto.fi 


KIRJAKANTTI-kirjallisuustapahtuma järjestetään vuosittain Kuopiossa.

Seuraava Kirjakantti-tapahtuma toteutetaan 18.-20.11.2016

www.kirjakantti.fi